நிலவின் வழியில் நான்

தனிமையில் நடந்தேன்

சுற்றிலும் பொட்டல்வெளி

எங்கும் இருட்டு எங்கும் இருட்டு

திடீர் என்று முதுகில் வெளிச்சம்

திரும்பிப் பார்த்தேன்

கருத்த வெளியில் உதித்தது நிலவு

மீண்டும் நடந்தேன், மீண்டும் நடந்தேன்

தொடர்ந்தது நிலவு

இன்னும் எந்தன் முதுகில் வெளிச்சம்

சற்றே நேரம் செல்லச் செல்ல

அருகே வந்து முகத்தைப் பார்த்தது

என்னை அதுவோ தொடர்ந்து வந்தது?

மீண்டும் நடந்தேன், மீண்டும் நடந்தேன்

தொடந்து வந்தது, ஒளியினைத் தந்தது

பாசம் அதன்மேல் கொள்ளவும் வைத்தது

தனிமையில் எனக்குத் துணையென நினத்தேன்

சற்றே என்முன் வழிகாட்டிச் சென்றது

மீண்டும் நடந்தேன், நிலவைத் தொடந்தேன்

வேகமாய்ச் சென்றது மறைந்திட முனைந்தது

வேகமாய் நடந்தேன், ஓடவும் செய்தேன்

முன்னே சென்றது மறைந்தே விட்டது

இங்கு இப்போது வெட்ட வெளிச்சம்

முட்களும் புதர்களும் தெளிவாய்த் தெரிந்தது

அழகு மட்டும் எங்கோ ஒளிந்தது

கவலையில் வீழ்ந்தேன், தொடந்து நடந்தேன்

கால்கள் களைத்தது, வானமும் கருத்தது

மெதுவாய் எந்தன் மனமும் அழுதது

உள்ளம் மட்டும் நிலவை நினைத்தது

கால்கள் மட்டும் தொடந்து நடந்தது

கீச்கீச் சென்று இனிதாய் சத்தம்

முகத்தை சற்றே மறைத்தே வந்தது

மீண்டும் தொடந்து முன்னே சென்றது

என்னைக் கண்ட வெட்கமென நினைத்தேன்

நானே நின்றால் நிலவும் நிற்கும்

என நான் நினைத்தேன், கால்கள் நின்றது

முன்னே சென்ற நிலவோ மறைந்தது

உதிப்பதும் மறைவதும் எனது உரிமை

வளர்வதும் கரைவதும் எனது கடமை

உன்னிடம் இல்லை எந்தன் உறவு

எங்கிருந்தோ கேட்டது இந்தச் சத்தம்

கண்களின் ஓரம் உதிரத்தின் ஓட்டம்

மீண்டும் வெளிச்சம் சுற்றிலும் முட்கள்

இன்றும் நடந்தேன், இனியும் நடப்பேன்

இன்றும் வந்தது அந்த நிலவு

இருந்தும் எனது பாதையோ இருட்டு

-unknown

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s